A romantika lakóház-építészete Pest-Budán

 

Garai Péter

 

Építészmérnöki Kar, Építészmérnöki Szak, V. évfolyam, 2004-2005.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Témavezető: Dr. Varsányi Erika Phd egyetemi docens

 

Ö   s   s   z   e   f   o   g   l   a   l   á   s

 

1845-1865 a rövid életű, szűk negyedszázadon át virágzó romantika korszaka volt hazánkban. A korlátozott lehetőségek ellenére meglepően sok értékes és színvonalas művészeti alkotás született. A nemzet öntudatra ébredésének idején az építészet egyedi módon reagált a változásokra. A tanulmány feladatának tekinti ezen folyamatok feltérképezését, vizsgálatát és megértését.

A dolgozat célja, hogy feltárja és bemutassa a romantika korának sokszínűségét, inspirációit, kialakulását, célkitűzéseit, fontosabb európai alkotásait; főként pedig magyarországi megszületését, elterjedését, külföldi hatásait, különböző irányzatait, ellentmondásait, sajátos történelmi, társadalmi-gazdasági viszonyait, valamint az építészet új feladatait és új anyagait. 

A tanulmány terjedelmének zömét a korszak fővárosi lakóház-építészetének alapos vizsgálata teszi ki. Ebben körvonalazódik a XIX. század második felének emblematikus alkotását jelentő bérház funkciója, társadalmi hierarchiája, építészeti megjelenése és szerkezeti felépítése.

A legszebb romantikus stílusú lakóházak a tervező építészek és építőmesterek szerint csoportosítva, azok életútjába ágyazva kerülnek bemutatásra, az egyedi jegyek és sajátosságok kiemelésével. A dolgozat képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrált; a szerző saját felvételei a példaként választott és elemzett 28 épület rejtett értékeit mutatják be. Emellett az épületek építészeti leírása, építtetőik bemutatása, valamint jelenlegi állapotuk és hasznosításuk is helyet kap. A romantika eme építészeti alkotásainak körképét a korabeli Pest-Buda városfejlődésébe való beleillesztése teszi teljessé.

E munka célja az eddigi hiányosságok és kutatások pótlása, az érdeklődés felkeltése és ösztönzése, a korral kapcsolatos ismeretek tisztázása és bővítése, továbbá a magyar romantikus építészet eme szeletének megismertetése különleges értékeinek felcsillantása révén.